Søg ophold på Statens Værksteder

Den næste ansøgningsfrist for ophold
på SVFK er d. 3. feb. – 2020 kl. 24:00

ANSØG

På SVFK kan du som professionelt udøvende kunstner, designer, kunsthåndværker eller konservator arbejde i store formater eller med særligt krævende opgaver, som dit eget værksted og udstyr ikke tillader. Der er plads til at arbejde på flere store lærreder, installationer eller skulpturer ad gangen. Der er næppe andre steder i landet, man kan arbejde med så store tekstiltryk, vævearbejder, mørkekammerarbejder og lerarbejder, som her.

Studerende tages ikke i betragtning til et ophold, da de kunstneriske uddannelser forventes at bidrage med de fornødne faciliteter.

Vores værkstedsledere og konsulenter er faguddannede kunstnere og håndværkere, som har arbejdet med kunst, kunsthåndværk og designopgaver i mange år.

Læs mere

Formalia
Du kan søge om ophold fire gange om året. Ligger dit projekt mere end et år ud i fremtiden, bedes du ansøge ved en senere ansøgningsrunde.
Orienter dig i vores formalia for ansøgninger, inden du søger. Hvis ansøgningen ikke indeholder de rigtige dele, kan du risikere, at udvalgene ser bort fra den.

Personlige data og copyright
I forbindelse med indsendelse af din ansøgning giver du SVFK dine personlige data i form af navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Disse oplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart med mindre, du giver dit samtykke hertil. Er du i tvivl om afgivelse af dine persondata, kan du se mere i vores privatlivspolitik:
Download SVFKs privatlivspolitik (pdf)

Husk at tydeliggøre det, når du benytter andres billeder til f.eks. moodboards eller anden form for visuel dokumentation i din ansøgning.

Svar
Du modtager automatisk en kvittering, når din ansøgning er sendt. Svaret på din ansøgning kommer 4-5 uger efter ansøgningsfristen.

Arbejdsro i atelieret
Værkstederne er et fredfyldt alternativ til den sædvanlige plads i et tegnestue- eller atelierfællesskab, og du kan komme og gå i værkstedet døgnet rundt. Hvis du har fået tildelt et atelier, har ingen andre brugere adgang til lokalet i den periode.
Når du arbejder på SVFK, vil du møde kollegaer på tværs af medier og brancher. Vi arrangerer artist talks, og der er mulighed for at spise frokost sammen og ikke mindst slutte ugen af med kaffe og kage fredag eftermiddag.

Udførelsen af projektet er i dine hænder
Vores værkstedsledere og konsulenter er faguddannede kunstnere og håndværkere. Som bruger kan du trække på deres viden og få sparring. På træ- og metalværkstederne er der fuldtidspersonale, mens der på de øvrige værksteder er tilknyttet konsulenter. Selve udførelsen af værkerne skal du selv klare. 

Du skal selv indkøbe materialer til dit projekt – men vi rådgiver gerne
Du skal selv sørge for alle materialer til dit projekt, men vores værkstedsledere og konsulenter giver gerne råd om materialekøb eller hjælper med at finde en forhandler.

Andre værksteder

SVFK er ikke det eneste sted, du kan søge om arbejdsophold. Her er en liste med eksempler på andre værksteder, hvor du enten kan leje dig ind eller ansøge om et ophold. Hvis du har rettelser eller tilføjelser til listen, hører vi gerne fra dig på info@svfk.dk.

Læs mindre

Frequently asked questions

Hvornår kan jeg søge?

Der er ansøgningsfrist fire gange om året. Se de kommende frister ovenfor.

Hvem behandler min ansøgning?

Områdeudvalgene og Værkstedsrådet afgør, hvem der skal tildeles plads. Det styrende kriterium er projektets faglige og kunstneriske kvalitet.

Hvad koster det?

Et ophold på SVFK er et legat fra staten som en del af støtten til kulturlivet. Atelier, værksted, gæstelejlighed, rådgivning m.m. er gratis. Du skal dog selv betale materialer og eventuelle print og kopi.

Kan man have familiemedlemmer med i gæsteboligen?

Husk at skrive det i ansøgningen, hvis du ønsker at have familie med, så forsøger vi at imødekomme det. Det vil i så fald være dig selv personligt, der hæfter for brugen af lejligheden.

Hvad hvis jeg ikke når at blive færdig?

Vi forsøger at udnytte faciliteterne maksimalt, så hvis der er tid, inden næste bruger ankommer, kan vi godt forlænge dit ophold. Spørg i administrationen, hvis det bliver aktuelt.

Hvor lang tid kan jeg søge om?

Længden på dit ophold skal passe til projektets karakter, og du kan søge om maks. seks måneder. Det er en god idé at udvise fleksibilitet i forhold til periode og atelier. Udvalgene vurderer i visse tilfælde, at projektet kan løses på kortere tid og tildeler derfor en kortere periode end ønsket.

Vi er flere, der arbejder sammen – hvordan skal vi søge?

Aflever én samlet ansøgning med én kontaktperson. Beskriv jeres projekt og samarbejde og vedlæg CV for alle deltagere.

Skal jeg kreditere SVFK, når projektet udstilles?

Værkstedsrådet kræver, at du ved udstillinger og markedsføring oplyser enten med tekst eller logo, at dit arbejde er skabt på Statens Værksteder for Kunst.

YDERLIGERE INFORMATION

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren,
så kontakt os gerne på info@svfk.dk
eller på telefon +45 32 96 05 10. Kontoret er åbent man-fre kl. 9-15.